تعرفه خدمات طراحی وب سایت تجاری

پورتال خبری

2.5 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 20 روز

پورتال شرکتی

2 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 15 روز

پورتال سازمانی

2.5 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 15 روز

پورتال خدماتی

1.5 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 15 روز

سایت شخصی

1 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 10 روز

سایت فروشگاهی

3.5 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 20 روز

سایت آگهی

2.5 میلیون تومان
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل 20 روز

اختصاصی

تماس بگیرید
 • طراحی واسط کاربری
 • نصب و پیاده سازی وب سایت
 • کنترل پنل مدیریت وب سایت
 • معرفی به موتور های جستجو
 • میزبانی وب
 • ایمیل اختصاصی
 • دامنه رایگان
 • زمان تحویل : تماس بگیرید

تعرفه خرید بک لینک

پنل طلایی

بک لینک در 30 سایت
 • بالا بردن رتبه سایت
 • بهبود نتایج جستجو
 • بالا بردن Domain Authority
 • بالا بردن Page Authority
 • پایین آوردن Global Rank
 • پایین آوردن رتبه Alexa
 • بهبود بازدیدکنندگان سایت
 • بیش از 100000 بک لینک
 • مبلغ پنل : 520000 تومان

پنل نقره ای

بک لینک در 20 سایت
 • بالا بردن رتبه سایت
 • بهبود نتایج جستجو
 • بالا بردن Domain Authority
 • بالا بردن Page Authority
 • پایین آوردن Global Rank
 • پایین آوردن رتبه Alexa
 • بهبود بازدیدکنندگان سایت
 • بیش از 50000 بک لینک
 • مبلغ پنل : 260000 تومان

پنل برنزی

بک لینک در 10 سایت
 • بالا بردن رتبه سایت
 • بهبود نتایج جستجو
 • بالا بردن Domain Authority
 • بالا بردن Page Authority
 • پایین آوردن Global Rank
 • پایین آوردن رتبه Alexa
 • بهبود بازدیدکنندگان سایت
 • بیش از 20000 بک لینک
 • مبلغ پنل : 120000 تومان

پنل معمولی

بک لینک در 5 سایت
 • بالا بردن رتبه سایت
 • بهبود نتایج جستجو
 • بالا بردن Domain Authority
 • بالا بردن Page Authority
 • پایین آوردن Global Rank
 • پایین آوردن رتبه Alexa
 • بهبود بازدیدکنندگان سایت
 • بیش از 10000 بک لینک
 • مبلغ پنل : 60000 تومان